Jesteś tutaj: Start
Liceum niemieckie z protestanckim kościołem św. Jana

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Zespół Archiwum Państwowego w Lesznie serdecznie wita na nowej stronie Archiwum.

Zachęcamy również do zapoznania się z zakresm działania Archiwum, który prezentujemy poniżej.

Zadania archiwów państwowych, a zatem także Archiwum Państwowego w Lesznie, określa art. 28 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 123, poz. 698 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z ustawą do zadań archiwów państwowych należy w szczególności:

  • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego /między innymi przez przejmowanie do Archiwum na wieczyste przechowywanie materiałów archiwalnych, czyli dokumentacji o wartości historycznej/ ,
  • ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobu archiwalnego /prowadzenie ewidencji posiadanego zasobu archiwalnego, opracowywanie inwentarzy i innych pomocy archiwalnych do zespołów, udostępnianie posiadanego zasobu archiwalnego w pracowni naukowej/,
  • kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym /kontrole i lustracje archiwów zakładowych, wydawanie zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, ekspertyzy archiwalne, zatwierdzanie i opiniowanie instrukcji kancelaryjnych, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz rzeczowych wykazów akt, szkolenia archiwistów zakładowych, konsultacje/,
  • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów,
  • prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych,
  • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej /między innymi organizacja wystaw, przyjmowanie wycieczek szkolnych, opracowywanie informatorów o zasobie/.

Archiwum zajmuje się również zabezpieczanie dokumentacji osobowo-płacowej likwidowanych zakładów pracy. Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r., nr 241, poz. 2074) wprowadziła regulacje prawne odnośnie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców. W myśl przepisów przechowywaniem takiej dokumentacji mogą zajmować się, obok prywatnych przedsiębiorców, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, związków rewizyjnych spółdzielni i Krajowej Rady Spółdzielczej, również archiwa państwowe.

Najnowsze aktualności

Nieczynne Archiwum

1 września 2017

Uprzejmie informujemy, że 12 września i 4 października 2017 r. pracownicy Archiwum Państwowego w Lesznie uczestniczyć będą w obowiązkowych szkoleniach.

W tych dniach Archiwum będzie nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj więcej o: Nieczynne Archiwum
Przejdź do -

Wystawa „Leszczyńskie harcerstwo w latach 1920-1949”

31 sierpnia 2017

 

Archiwum Państwowe w Lesznie

Leszczyńska Fundacja Kultury

zapraszają na otwarcie wystawy

„Leszczyńskie harcerstwo w latach 1920-1949”

Wystawa objęta patronatem honorowym

Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Dziedziczaka

oraz

Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka

Otwarcie wystawy odbędzie się 14 września 2017 r. o godzinie 12.00

w budynku Archiwum Państwowego w Lesznie przy ul. Solskiego 71

 

Czytaj więcej o: Wystawa „Leszczyńskie harcerstwo w latach 1920-1949”
Przejdź do -

Leszczyńskie archiwa domowe

14 lipca 2017

4 lipca o godzinie 12.00 w siedzibie Archiwum Państwowego w Lesznie otwarto wystawę „Leszczyńskie archiwa domowe”.  Wystawa została przygotowana przez leszczyńską placówkę przy współpracy z regionalistą Krzysztofem Handke.

Czytaj więcej o: Leszczyńskie archiwa domowe
Przejdź do -

Wystawa „Leszczyńskie archiwa domowe”

22 czerwca 2017
Przejdź do -

Międzynarodowy Dzień Archiwów

19 czerwca 2017

12 czerwca Archiwum Państwowe w Lesznie świętowało wraz z archiwistami zakładowymi Międzynarodowy Dzień Archiwów. Z tej okazji odbyło się spotkanie poprowadzone przez p. Marcina Kapałę na temat: „Standardy przygotowania akt przekazywanych do archiwum państwowego oraz problemy dokumentacji w kontekście Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej”. Gościnnie wystąpił także kierownik pracowni konserwacji Archiwum Państwowego w Poznaniu dr Przemysław Wojciechowski z wykładem na temat: „Jak chronić zasób aktowy w archiwum zakładowym?”

O godz.17.00 odbył się wykład otwarty prof. dr hab. Mirona Urbaniaka „110 lat Elektrowni Miejskiej w Lesznie (1907-2017)”, połączony z prezentacją materiałów archiwalnych dotyczących historii Elektrowni Miejskiej w Lesznie.

Zapraszamy do fotorelacji.

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Archiwów
Przejdź do -

75 urodziny Profesora Stanisława Sierpowskiego

14 czerwca 2017

Podczas ostatniego posiedzenie Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miała miejsce promocja Rocznika Leszczyńskiego - Tom 17 z 2017 r.. Rocznik został zadedykowany przewodniczącemu Rady Redakcyjnej - Profesorowi Stanisławowi Sierpowskiemu z okazji 75- tych urodzin.

"Panu Profesorowi, Honorowemu Obywatelowi Miasta Leszna, wieloletniemu dyrektorowi Biblioteki Kórnickiej PAN, inicjatorowi utworzenia LTPN, autorowi i współautorowi monografii m.in. Gostynia, Kobylina, Leszna i Rawicza, znanemu i cenionemu badaczowi dziejów dyplomacji, historii najnowszej

Polski, Włoch, Niemiec i Ligi Narodów

oraz mentorowi wielu leszczyńskich historyków i regionalistów,

w imieniu Rady Redakcyjnej i Zarządu LTPN

tom ten dedykujemy z okazji jubileuszu 75 lat życząc tradycyjnie

Ad multos annos!"

Czytaj więcej o: 75 urodziny Profesora Stanisława Sierpowskiego