Jesteś tutaj: Start
Liceum niemieckie z protestanckim kościołem św. Jana

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Zespół Archiwum Państwowego w Lesznie serdecznie wita na nowej stronie Archiwum.

Zachęcamy również do zapoznania się z zakresm działania Archiwum, który prezentujemy poniżej.

Zadania archiwów państwowych, a zatem także Archiwum Państwowego w Lesznie, określa art. 28 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 123, poz. 698 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z ustawą do zadań archiwów państwowych należy w szczególności:

  • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego /między innymi przez przejmowanie do Archiwum na wieczyste przechowywanie materiałów archiwalnych, czyli dokumentacji o wartości historycznej/ ,
  • ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobu archiwalnego /prowadzenie ewidencji posiadanego zasobu archiwalnego, opracowywanie inwentarzy i innych pomocy archiwalnych do zespołów, udostępnianie posiadanego zasobu archiwalnego w pracowni naukowej/,
  • kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym /kontrole i lustracje archiwów zakładowych, wydawanie zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, ekspertyzy archiwalne, zatwierdzanie i opiniowanie instrukcji kancelaryjnych, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz rzeczowych wykazów akt, szkolenia archiwistów zakładowych, konsultacje/,
  • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów,
  • prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych,
  • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej /między innymi organizacja wystaw, przyjmowanie wycieczek szkolnych, opracowywanie informatorów o zasobie/.

Archiwum zajmuje się również zabezpieczanie dokumentacji osobowo-płacowej likwidowanych zakładów pracy. Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r., nr 241, poz. 2074) wprowadziła regulacje prawne odnośnie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców. W myśl przepisów przechowywaniem takiej dokumentacji mogą zajmować się, obok prywatnych przedsiębiorców, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, związków rewizyjnych spółdzielni i Krajowej Rady Spółdzielczej, również archiwa państwowe.

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Honorowa Nagroda Liścia Miłorzębu dla Archiwum Państwowego w Lesznie

18 maja 2018

17 maja 2018 r. Archiwum Państwowe w Lesznie otrzymało nagrodę specjalną w konkursie o Honorową Nagrodę Liścia Miłorzębu za publikację Materiały archiwalne do dziejów Leszna. Publikacja wydana z okazji 470. rocznicy nadania praw miejskich Lesznu (1547-2017)

Honorowa Nagroda Liścia Miłorzębu - ustanowiona została w 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lesznie i Redakcję Panoramy Leszczyńskiej dla wydawcy za najlepszą publikację o regionie. Kapituła wybiera książkę, którą wydano i wydrukowano w ubiegłym roku na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski, a jej treść dotyczy regionu. Warunkiem udziału w konkursie jest obecność publikacji w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.

Zdjęcia - Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie

Czytaj więcej o: Honorowa Nagroda Liścia Miłorzębu dla Archiwum Państwowego w Lesznie
Przejdź do -

Wakacje leszczynian

10 maja 2018

Archiwum Państwowe w Lesznie w początkach miesiąca lipca zamierza otworzyć wystawę poświęconą spędzaniu wakacji i wolnego czasu przez mieszkańców Leszna. Wystawa ma obejmować okres od początku XX w. po koniec lat 60.

Jeżeli jesteście Państwo w posiadaniu ciekawych zdjęć związanych z tematem i chcecie się nimi podzielić z mieszkańcami Leszna, to prosimy o kontakt z naszym archiwum w godzinach jego pracy.

Dostarczone przez Państwa zdjęcia zostaną zeskanowane (oryginały zwracamy) i udostępnione szerokiej publiczności. Wystawa będzie pokazywana w budynku Archiwum Państwowego w Lesznie przez cały okres wakacji.

Liczymy na odzew z Państwa strony.

Czytaj więcej o: Wakacje leszczynian

Dzień wolny od pracy - UWAGA ZMIANA!

20 kwietnia 2018

W związku z zarządzeniem nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, informujemy, że ulega zmianie ustalony dzień pracy z 26 maja na 19 maja 2018 r.

Czytaj więcej o: Dzień wolny od pracy - UWAGA ZMIANA!

Dzień wolny od pracy

16 kwietnia 2018

Uprzejmie informujemy, że 4 maja 2018 r. (piątek) został wyznaczony jako dzień wolny od pracy dla pracowników Służby Cywilnej.  Archiwum Państwowe w Lesznie będzie w tym dniu nieczynne.  

Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 26 maja br.

Czytaj więcej o: Dzień wolny od pracy
Przejdź do -

Wystawa "80 lat historii Klubu Sportowego „Unia” Leszno. Materiały w zbiorach Archiwum Państwowego w Lesznie i osób prywatnych."

29 marca 2018

Klub Sportowy Unia Leszno obchodzi w roku bieżącym 80. rocznicę powstania. Z okazji jubileuszu Archiwum Państwowe w Lesznie wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną im. St. Grochowiaka w Lesznie zorganizowały wystawę 80 lat historii Klubu Sportowego „Unia” Leszno. Materiały w zbiorach Archiwum Państwowego w Lesznie i osób prywatnych.

Działalności Unii przedstawiono na 15 planszach od momentu powstania Leszczyńskiego Klubu Motocyklowego (LKM) po czasy współczesne.

Czytaj więcej o: Wystawa "80 lat historii Klubu Sportowego „Unia” Leszno. Materiały w zbiorach Archiwum Państwowego w Lesznie i osób prywatnych."
Przejdź do -

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Leszna” dla Archiwum Państwowego w Lesznie

18 stycznia 2018

17 stycznia 2018 r. tytuł Zasłużony dla Miasta Leszno otrzymało Archiwum Państwowe w Lesznie. Zaszczytne odznaczenie przyznano za prowadzenie działań związanych z zabezpieczaniem i gromadzeniem materiałów archiwalnych dotyczących miasta Leszna, badanie i promocję jego historii.

17 stycznia 1920 roku Leszno wróciło w granice wolnej Polski. Od trzech lat to wydarzenie jest obchodzone bardzo uroczyście - jako Święto Miasta. I właśnie tego dnia wręczane są tytuły honorowych obywateli i zasłużonych dla miasta, a także wyróżnienia za osiągnięcia sportowe, kulturalne i działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Czytaj więcej o: Tytuł „Zasłużony dla Miasta Leszna” dla Archiwum Państwowego w Lesznie