Jesteś tutaj: Start
Liceum niemieckie z protestanckim kościołem św. Jana

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Zespół Archiwum Państwowego w Lesznie serdecznie wita na nowej stronie Archiwum.

Zachęcamy również do zapoznania się z zakresm działania Archiwum, który prezentujemy poniżej.

Zadania archiwów państwowych, a zatem także Archiwum Państwowego w Lesznie, określa art. 28 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 123, poz. 698 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z ustawą do zadań archiwów państwowych należy w szczególności:

  • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego /między innymi przez przejmowanie do Archiwum na wieczyste przechowywanie materiałów archiwalnych, czyli dokumentacji o wartości historycznej/ ,
  • ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobu archiwalnego /prowadzenie ewidencji posiadanego zasobu archiwalnego, opracowywanie inwentarzy i innych pomocy archiwalnych do zespołów, udostępnianie posiadanego zasobu archiwalnego w pracowni naukowej/,
  • kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym /kontrole i lustracje archiwów zakładowych, wydawanie zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, ekspertyzy archiwalne, zatwierdzanie i opiniowanie instrukcji kancelaryjnych, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz rzeczowych wykazów akt, szkolenia archiwistów zakładowych, konsultacje/,
  • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów,
  • prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych,
  • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej /między innymi organizacja wystaw, przyjmowanie wycieczek szkolnych, opracowywanie informatorów o zasobie/.

Archiwum zajmuje się również zabezpieczanie dokumentacji osobowo-płacowej likwidowanych zakładów pracy. Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r., nr 241, poz. 2074) wprowadziła regulacje prawne odnośnie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców. W myśl przepisów przechowywaniem takiej dokumentacji mogą zajmować się, obok prywatnych przedsiębiorców, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, związków rewizyjnych spółdzielni i Krajowej Rady Spółdzielczej, również archiwa państwowe.

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Wernisaż wystawy "Chwała Zwycięzcom! - Grupa Leszno - Jubileusz 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919"

10 grudnia 2018

Muzeum Okręgowe w Lesznie, Prezydent Miasta Leszna oraz Archiwum Państwowe w Lesznie zapraszają na wernisaż wystawy "Chwała Zwycięzcom! - Grupa Leszno - Jubileusz 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919"

Czytaj więcej o: Wernisaż wystawy "Chwała Zwycięzcom! - Grupa Leszno - Jubileusz 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919"

Utrudnienia dla korzystających z zasobu Archiwum Państwowego

3 grudnia 2018

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zarządzenie nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dzień 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla urzędów administracji rządowej.

Pracujemy w sobotę 15 grudnia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że 20 i 27 grudnia 2018 r. nie będzie dyżurów popołudniowych w pracowni naukowej.

Czytaj więcej o: Utrudnienia dla korzystających z zasobu Archiwum Państwowego

„Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”

11 listopada 2018

Kapituła Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego ogłasza II edycję nagrody, która będzie przyznawana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego.

Kandydatów do drugiej edycji Nagrody, należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres sekretarza Kapituły: dr Rafał Kościański, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2019 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

 

Czytaj więcej o: „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”
Przejdź do -

Wystawa „100 dokumentów na stulecie Niepodległości. Długa droga południowo-zachodniej Wielkopolski do wolności”

8 listopada 2018

 

„100 dokumentów na stulecie Niepodległości. Długa droga południowo-zachodniej Wielkopolski do wolności” to nazwa nowej wystawy otwartej 9 listopada 2018 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Lesznie.

To kolejna już inicjatywa Archiwum wpisująca się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Odzyskane w 1918 r. własne i suwerenne państwo nie zostało Polakom „tak po prostu” darowane przez zwycięskich aliantów w I wojnie światowej. Przez cały okres zaborów czynem zbrojnym i pracą organiczną naród polski walczył o zachowanie narodowej tożsamości i niepodległość. To była długa i trudna droga, która została uwieńczona sukcesem w 1918 r.

 

 

Czytaj więcej o: Wystawa „100 dokumentów na stulecie Niepodległości. Długa droga południowo-zachodniej Wielkopolski do wolności”
Przejdź do -

„Trwaliśmy mężnie na rubieżach...” Polacy powiatu wschowskiego w walce o odzyskanie niepodległości – wystawa w 100-lecie odzyskania niepodległości

6 listopada 2018

Trwaliśmy mężnie na rubieżach...Polacy powiatu wschowskiego w walce o odzyskanie niepodległości – nowa wystawa w 100-lecie odzyskania niepodległości.

Przypadająca w 2018 roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzona jest w całym kraju w poczuciu dumy z osiągnięć przodków i wdzięczności dla wszystkich tych, którzy uczestniczyli w dziele odbudowy państwa polskiego. Rocznica jest znakomitą okazją do prezentacji dorobku lokalnych środowisk, ich zaangażowania i pracy służącej krzewieniu polskich tradycji i odrodzeniu Rzeczypospolitej. Jest również narodową lekcją patriotyzmu, ukazującą pragnienie i umiłowanie wolności mieszkańców wszystkich części podzielonej rozbiorami ojczyzny.

Czytaj więcej o: „Trwaliśmy mężnie na rubieżach...” Polacy powiatu wschowskiego w walce o odzyskanie niepodległości – wystawa w 100-lecie odzyskania niepodległości
Przejdź do -

Promocja książki „Polscy mieszkańcy powiatu wschowskiego w walce o zachowanie narodowej tożsamości w pierwszej połowie XX w.”

17 października 2018

W 2018 r. obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z obchodami Archiwum Państwowe w Lesznie postanowiło przygotować okolicznościową publikację. W grudniu 2017 r. Archiwum złożyło w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wniosek na dofinansowanie projektu wydawniczego w postaci książki „Polscy mieszkańcy powiatu wschowskiego w walce o zachowanie narodowej tożsamości w pierwszej połowie XX w.” Projekt uzyskał akceptację, a ponadto został także wsparty przez władze samorządowe Wschowy.

Czytaj więcej o: Promocja książki „Polscy mieszkańcy powiatu wschowskiego w walce o zachowanie narodowej tożsamości w pierwszej połowie XX w.”