ROCZNIK LESZCZYŃSKI - ZASADY REDAKCYJNE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Rocznik Leszczyński”

Zasady redakcyjne

 

 1. Tekst główny:

 

 1. Autor: czcionka 12, bold
 2. Tytuł: czcionka 14 punktów, majuskuła, bold.
 3. Śródtytuły: czcionka 12 punktów, bold.
 4. Tekst artykułu:

4a. czcionka: 12 punktów;

4b. odstępy między wierszami: 1,5;

4c. marginesy: standardowe w programach edytorskich, tj. 2,5 cm;

4d. akapity: wcięcie o szerokości 0,5 cm;

4e. cytaty podajemy w cudzysłowie, czcionką 12 punktów, bez wcięć; cięcia w cytatach sygnalizujemy wielokropkiem w nawiasach kwadratowych, wtrącenia autora w nawiasach kwadratowych z zaznaczeniem „dop. – M.K.”

 • o „[…] natychmiast wyłączyć zasilanie”
 • o Należy przede wszystkim: „Sprawdzić kompletność technicznego wyposażenia stanowiska pracy […], zapewnić [mu – dop. M.K.] wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska pracy”.

4f. tytuły publikacji, filmów, utworów podajemy kursywą; tytuły czasopism w cudzysłowie z podaniem roku wydania, numeru/tomu

 1. Wszystkie cytaty muszą zawierać pełną lokalizację źródła (przypisy).
 2. Podpisy do ilustracji, rysunków, tabel (muszą zawierać opis i źródło):

 

 • o Portret Karola Libelta z lat 50. XIX wieku. Przedruk z: [tu pełny zapis bibliograficzny]. Repr. Krzysztof Styszyński
 • o Rynek w Pleszewie. Fot. z lat 20. XX wieku. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Repr. Andrzej Kmiecik
 • o XIX-wieczny krzyż w pobliżu cmentarza w Pleszewie. Fot. Krzysztof Styszyński (2008).

 

 1. Przypisy

 

W języku polskim kropkę kończącą zdanie stawia się po numerze przypisu!

 

 1. Stosujemy przypisy dolne według wzoru:

 

 • o Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, oprac. i wstępem poprzedził J. Szacki, przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Warszawa 2000, s. 42.
 • o Historia polskiego ruchu robotniczego, pod red. M. Orzechowskiego, t. III: Historia polskiego ruchu robotniczego 1918–1939, red. A. Czubiński, Warszawa 1988.
 • o Miśkiewicz, Zainteresowanie historią wojskowości, [w:] Antoni Czubiński 1928–2003. Życie i dzieło, oprac. zb. pod red. S. Sierpowskiego, Poznań 2004, s. 182-203.
  • o „Jednodniówka na 40-lecie Koła Śpiewackiego „Lutnia” w Pleszewie 1896–1936”, Pleszew 1936.
 • o Domienik, Pieniądze na biznes, „Metro”, 16.11.2009, s. 6.
 • o Chojnowska, Ogród zawsze zielony, „Działkowiec” 2009, nr 11 (217), s. 29-31.
 • o Yerba mate, <http://zdrowaherbata.pl/> [dostęp: 28.09.2009].
 • o Jaeger, Pleszew w powstaniu 1863–1864, „Rocznik Pleszewski” 2006 (wyd. 2007), s. 85 i nast.
 • o Zagórski, Profesor Zenon Sobierajski (9 VI 1917 – 11 IV 2007), „Slavia Occidentalis” 2008, t. 65, s. 7-10.
 • o Górnowicz, Rodowe nazwy miejscowe ziemi sieradzkiej i łęczyckiej, „Onomastica” 1968, R. XIII, z. 1-2, s. 61-119.

 

Nie stosujemy wyróżnień w postaci pogrubienia czy rozstrzelonego druku. Drobne druki okolicznościowe mogą nie mieć na stronie tytułowej autora.

 

 

 1. Przy powtarzaniu przypisu lub tym samym autorze stosujemy odpowiednio:

tenże (taż), tamże

 

 1. W przypadku wielokrotnego przytaczania prac jednego autora, za drugim (oraz dalszymi przywołaniami) podajemy początek tytułu z wielokropkiem (nie stosujemy dopisków dz. cyt./op. cit.):

 

  • za pierwszym razem - B. Johnson, Sekrety drugiej wojny światowej. Wojna mózgów. Tajne badania naukowe i ich zastosowanie w czasie drugiej wojny światowej. Poznań 1997, s. 124; za drugim i kolejnym: B. Johnson, Sekrety drugiej wojny…, s. 156.

UWAGA! Tytuł artykułu/rozdziału w wydaniu zbiorowym skracamy, gdy dotyczy tego samego autora, nie gdy powtarza się tylko tytuł całości:

TAK:

 • o Pabjan, Recepcja Chopina we współczesnym społeczeństwie polskim, [w:] Chopin w polskiej szkole i kulturze, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, R. Ławrowska, Kraków 2011, s. 274, 278-279; za drugim i kolejnym razem: B. Pabjan, Recepcja Chopina...

ALE:

 • o Grusiewicz, Chopin w powszechnej edukacji muzycznej XXI wieku, [w:] Chopin w polskiej szkole i kulturze, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, R. Ławrowska, Kraków 2011 ­– ten zapis dotyczy już innego autora, choć chodzi o tę samą pracę zbiorową.

 

 1. W przypadku materiałów archiwalnych, podajemy lokalizację dokumentów i ich szczegółowy opis:

 

 • o Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APP), Landratsamt Lissa, sygn. 132, List burmistrza R. Wollburga do prezydenta rejencji, z 15.06.1914.
 • o APL, Dokumentacja projektowa, teczka: Kanalizacja miasta Leszna 1906–1917.

 

 1. Data i miejsce wydania

5a. Jeżeli nie da się ustalić miejsca lub daty wydania, zapisujemy odpowiednio:

[b.m.w.], [b.d.w.]

5b. Jeśli da się ustalić przybliżoną datę lub prawdopodobne miejsce wydania, zapisujemy:

Poznań [1674]; [Warszawa] 1712

 

 • Inne zapisy:

 

1993 rok; XX wiek; XIX-wieczny; pierwsza połowa XIX wieku; lata trzydzieste (ale w podpisach il., fot. itp. lata 30.);

15 listopada 2010 roku; 15-20 listopada 2009 roku (z dywizem, bez spacji); 15 listopada 1950 – 15 listopada 2009 roku (z półpauzą i spacjami);

rok szkolny (akademicki) 1992/1993

 

Proszę nie stosować tzw. twardych enterów i twardych spacji. Pojedyncze litery na końcu wersu w tym przypadku nie mają znaczenia, ponieważ tekst i tak będzie wyglądał inaczej po złamaniu.

 

Artykuły prosimy o przesyłać na adres redakcji:

info@archiwum.leszno.pl 

e.olender@vp.pl  

miron.urbaniak@onet.eu 

stansierp@op.pl  

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-10
Data publikacji:2019-05-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Alicja Bodylska
Liczba odwiedzin:435