Bazy danych

Użytkownicy mogą korzystać z baz danych, w których znajdą informacje o zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie oraz zasobie pozostałych archiwów państwowych. W internecie dostępne są następujące archiwalne bazy danych:

Szukaj w archiwach - zawiera informacje o zasobie archiwalnym przechowywanym w archiwach państwowych oraz prezentuje kopie cyfrowe niektórych materiałów z zasobu tych oraz innych archiwów

KATALOG GŁÓWNY BIBLIOTEK ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH - biblioteka Archiwum Państwowego w Lesznie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-29
Data publikacji:2015-06-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8213