Wykonywanie pracy zdalnej poza miejscem jej stałego wykonywania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W związku z art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), który dopuścił możliwość polecenia pracownikowi wykonywanie pracy, poza miejscem jej stałego wykonywania (tzw. praca zdalna) udostępniamy informacje opublikowane na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, które mogą być przydatne zarówno dla pracowników jak i kierowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych wprowadzających pracę zdalną. Sformułowane zalecenia oparte zostały na zapisach ogólnych Instrukcji Kancelaryjnej, która wdrożona w urzędzie pozostaje najważniejszym dokumentem w tym zakresie. Przydatne informacje umieszczone zostały pod wskazanym poniżej adresem internetowym.

wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-25
Data publikacji:2020-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Kapała
Liczba odwiedzin:1274