Usługi archiwalne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Użytkownicy zasobu mogą zamawiać reprodukcje w formie kserokopii lub formie cyfrowej (skan). Podstawą wykonania usługi jest pisemne zamówienie opatrzone podpisem i zawierające dane o zamawiającym. Z zamówieniem na wykonanie usługi reprograficznej mamy do czynienia tylko wówczas, kiedy zamawiający poda nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę jednostki inwentarzowej oraz numer strony lub karty, na której znajduje się żądany dokument. W każdym innym przypadku mamy do czynienia z usługą wyszukiwania, podlegającą opłacie. Poniżej przedstawiamy wyciąg z cennika usług.

Kserokopie (cena za jedną stronę)

materiały archiwalne wytworzone po roku 1801:

 • format oryginału A4 - 2 PLN,
 • format A3 - 4 PLN,
 • format pomniejszony do formatu A4 z formatu większego - 4 PLN.

zbiory biblioteczne:

 • format oryginału A4 - 2 PLN,
 • format A3 - 4 PLN.

Reprodukcje cyfrowe

skany do formatu A3 (cena za jeden skan)

 • materiały archiwalne: 300 dpi - 4 PLN

skany do formatu A2 (cena za jeden skan)

 • materiały archiwalne: 300 dpi - 8 PLN

Skany niestandardowe lub wielkoformatowe - wg indywidualnych ustaleń.

Wydruk skanu (czarno-biały):

 • format A4 - 2 PLN,
 • format A3 - 4 PLN.

Wydruk skanu (kolorowy):

 • format A4 - 4 PLN,
 • format A3 - 8 PLN.

Ryczałt za nośnik (płyta CD, DVD), jeżeli zleceniodawca nie dostarczy własnego - 2 PLN.

Odpisy i wypisy: ceny dotyczą każdej rozpoczętej strony (standard - 1800 znaków)

 • odpisy (wypisy) z druku lub maszynopisu - j. polski - 20 PLN,
 • odpisy (wypisy) z rękopisu lub tekstu mieszanego (rękopis + druk lub maszynopis) - j. polski - 30 PLN.
 • odpisy (wypisy) z druku lub maszynopisu - j. obcy - 40 PLN,
 • odpisy (wypisy) z rękopisu lub tekstu mieszanego (rękopis + druk lub maszynopis) - j. obcy - 60 PLN.

Wyszukiwanie dokumentów, informacji (cena za jedną godzinę poszukiwań)

 • materiały archiwalne polsko- i obcojęzyczne - 60 PLN

Ceny za usługi mogą być podwyższone do 300% w przypadku:

 • reprodukcji materiałów wymagających uprzedniego przygotowania, np. zabiegów konserwatorskich lub oprawnych,
 • prowadzenia przez Archiwum rozległych poszukiwań na podstawie materiałów obcojęzychnych, rękopiśmiennych lub trudno czytelnych.

Zryczałtowane opłaty pocztowe:

Do kwoty należności obliczonej według powyższych zasad dolicza się zryczałtowane opłaty pocztowe poniesione przez Archiwum

 • przesyłka na terenie polski - 8 PLN
 • wysyłka za granice - 20 PLN

Waluty obce

Wpłacający spoza obszaru Rzeczypospolitej Polskiej wnosi należność za usługę określoną w polskich złotych PLN, wpłacając jej równowartość w wymiennej walucie obcej, przeliczoną po kursie z dnia wpłaty przez instytucję przyjmującą wpłatę dokonującą jej rozliczenia

Zaliczki

Przy zamówieniach o wartości powyżej 200 PLN pobierana jest zaliczka w wysokości do 25% szacunkowej wartości zamówienia. Kwota wniesionej zaliczki nie podlega zwrotowi i jest rozliczana w ramach końcowej należności za wykonaną usługę.

Cennik wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2017 r.


Należności za przeprowadzone poszukiwania, wykonane kserokopie, skany i fotografie należy wpłacać na konto Archiwum Państwowego w Lesznie:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Poznaniu  10 1010 1469 0005 5022 3100 0000

Informacje o opłatach skarbowych i numerze konta, na które należy dokonywać wpłaty z tego tytułu można znaleźć w części poświęconej zasadom uzyskiwania zaświadczeń.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-29
Data publikacji:2015-06-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2109