Usługi archiwalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Użytkownicy zasobu mogą zamawiać reprodukcje w formie kserokopii lub formie cyfrowej (skan). Podstawą wykonania usługi jest pisemne zamówienie opatrzone podpisem i zawierające dane o zamawiającym. Z zamówieniem na wykonanie usługi reprograficznej mamy do czynienia tylko wówczas, kiedy zamawiający poda nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę jednostki inwentarzowej oraz numer strony lub karty, na której znajduje się żądany dokument. W każdym innym przypadku mamy do czynienia z usługą wyszukiwania, podlegającą opłacie. Poniżej przedstawiamy wyciąg z cennika usług.

l.p.

rodzaj usługi

jednostka miary

1.  cecha

2.  cecha

3.  cecha

cena (zł)

1)                

wyszukiwanie informacji i danych

(kwerendy)

0,5h (każde rozpoczęte)

maszynopis, druk

język polski

---

20,00

2)                

rękopis

---

25,00

3)                

maszynopis, druk

język obcy

---

25,00

4)                

rękopis

---

30,00

5)                

kopia kserograficzna, wydruk kopii cyfrowej lub klatki mikrofilmu

szt.

format A4

monochromatyczna

---

1,00

6)                

format A3

---

1,50

7)                

format A4

wielobarwna

---

3,00

8)                

format A3

---

4,00

9)                

kopia cyfrowa

(skan lub fotografia)

 

szt.

 

z formatu do A3

 300 ppi

z oryginału

2,00

10)             

 600 ppi

3,00

11)             

z formatu od A3 do A1

---

10,00

12)             

---

do 300 ppi

z kopii cyfrowej

0,00

13)             

z mikrofilmu

---

1 klatka

1,00

14)             

odpis materiału arch.

1 strona –

1800 znaków ze spacjami (każda rozpoczęta)

maszynopis, druk

język polski

---

20,00

15)             

rękopis

30,00

16)             

maszynopis, druk

język obcy

30,00

17)             

rękopis

40,00

18)             

nagranie dźwiękowe

1 min. (każda rozpoczęta)

---

---

z oryginału

5,00

z kopii cyfrowej

0,00

 

Waluty obce

Wpłacający spoza obszaru Rzeczypospolitej Polskiej wnosi należność za usługę określoną w polskich złotych PLN, wpłacając jej równowartość w wymiennej walucie obcej, przeliczoną po kursie z dnia wpłaty przez instytucję przyjmującą wpłatę dokonującą jej rozliczenia.

 

Należności za przeprowadzone poszukiwania, wykonane kserokopie, skany i fotografie należy wpłacać na konto Archiwum Państwowego w Lesznie:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Poznaniu  10 1010 1469 0005 5022 3100 0000

 

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W LESZNIE

 

Cennik wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.

 

Informacje o opłatach skarbowych i numerze konta, na które należy dokonywać wpłaty z tego tytułu można znaleźć w części poświęconej zasadom uzyskiwania zaświadczeń.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-29
Data publikacji:2015-06-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5901