Dla syndyków, likwidatorów i przedsiębiorców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Dokumentacja pracownicza, potrzebna pracownikom do ustalenia wymiaru emerytury w ZUS, zaliczana jest do dokumentacji niearchiwalnej (kategoria "B"). W związku z tym posiada ustalony przez ustawodawcę czasowy okres przechowywania. Dla akt osobowych wynosi on pięćdziesiąt lat od ustania stosunku pracy, natomiast dla dokumentacji płacowej (list płac, rocznych kart wynagrodzeń) 50 lat od momentu jej wytworzenia. Pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć akta, których okres przechowywania jeszcze się nie zakończył, w szczególności nateriały potrzebne pracownikom do ustalenia wymiaru emerytury lub renty.

Archiwum Państwowe w Lesznie prowadzi działalność usługową w dziedzinie przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania przedsiębiorców zlikwidowanych i upadłych, w tym dokumentacji osobowej i płacowej. Jako Archiwum Państwowe zapewniamy ze swej strony, że proponowane przez nas ceny są konkurencyjne a ich ustalanie odbywa się indywidualnie z każdym przedsiębiorcą, likwidatorem, syndykiem masy upadłości. Gwarantujemy, że przejęta przez Archiwum dokumentacja przechowana jest zgodnie z okresami przewidzianymi przepisami prawa z zastosowaniem wysokich standardów obowiązujących w archiwach państwowych. Osoby uprawnione mają dostęp  do przechowywanej dokumentacji, a byli pracownicy mogą  uzyskać kopie i odpisy, które są wydawane na podstawie przechowywanej dokumentacji.

Archiwum Państwowe w Lesznie jest placówką wiarygodną i godną zaufania. Doświadczenie pracowników Archiwum oraz kompetentne ich przygotowanie daje gwarancję i pewność fachowego zabezpieczenia przechowywanej dokumentacji.

Pełnej informacji w sprawie przechowywania dokumentacji udziela Alicja Bodylska,
tel. 65 526-97-19, e-mail: abodylska@archiwum.leszno.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-29
Data publikacji:2015-06-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1259