Jesteś tutaj: Start
Liceum niemieckie z protestanckim kościołem św. Jana

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Zespół Archiwum Państwowego w Lesznie serdecznie wita na nowej stronie Archiwum.

Zachęcamy również do zapoznania się z zakresm działania Archiwum, który prezentujemy poniżej.

Zadania archiwów państwowych, a zatem także Archiwum Państwowego w Lesznie, określa art. 28 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 123, poz. 698 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z ustawą do zadań archiwów państwowych należy w szczególności:

  • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego /między innymi przez przejmowanie do Archiwum na wieczyste przechowywanie materiałów archiwalnych, czyli dokumentacji o wartości historycznej/ ,
  • ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobu archiwalnego /prowadzenie ewidencji posiadanego zasobu archiwalnego, opracowywanie inwentarzy i innych pomocy archiwalnych do zespołów, udostępnianie posiadanego zasobu archiwalnego w pracowni naukowej/,
  • kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym /kontrole i lustracje archiwów zakładowych, wydawanie zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, ekspertyzy archiwalne, zatwierdzanie i opiniowanie instrukcji kancelaryjnych, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz rzeczowych wykazów akt, szkolenia archiwistów zakładowych, konsultacje/,
  • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów,
  • prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych,
  • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej /między innymi organizacja wystaw, przyjmowanie wycieczek szkolnych, opracowywanie informatorów o zasobie/.

Archiwum zajmuje się również zabezpieczanie dokumentacji osobowo-płacowej likwidowanych zakładów pracy. Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r., nr 241, poz. 2074) wprowadziła regulacje prawne odnośnie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców. W myśl przepisów przechowywaniem takiej dokumentacji mogą zajmować się, obok prywatnych przedsiębiorców, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, związków rewizyjnych spółdzielni i Krajowej Rady Spółdzielczej, również archiwa państwowe.

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Wystawa „Kobiety w walce o niepodległość Polski”

8 marca 2019

8 marca o godzinie 12.00 w Archiwum Państwowym w Lesznie została otwarta wystawa „Kobiety w walce o niepodległość Polski”. Wystawa została przygotowana przez Archiwum Akt Nowych w Warszawie i uzupełniona przez Archiwum Państwowe w Lesznie. Na 15 planszach prezentowane są sylwetki kobiet walczących o niepodległość Polski od czasu wojen napoleońskich, przez powstania listopadowe, styczniowe, okres odradzania się państwa i walki o granice, po II wojnę światową. Wystawa prezentuje także organizacje skupiające kobiety, a więc Ligę Kobiet Polskich, Drużyny i Związki Strzeleckie, Harcerstwo, Legiony Polskie, Polską Organizację Wojskową, Ochotniczą Ligę Kobiet czy Przysposobienie Wojskowe Kobiet.

 

Czytaj więcej o: Wystawa „Kobiety w walce o niepodległość Polski”

Zapytanie ofertowe

7 marca 2019

Archiwum Państwowe w Lesznie zwraca się z propozycją złożenia oferty cenowej na wynajem pomieszczeń magazynowych do przechowywania dokumentacji niearchiwalnej.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe
Przejdź do -

Wystawa „Kobiety w walce o niepodległość Polski”

4 marca 2019

Zapraszamy na otwarcie wystawy „Kobiety w walce o niepodległość Polski”

Czytaj więcej o: Wystawa „Kobiety w walce o niepodległość Polski”
Przejdź do -

Sympozjum poświęcone 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego

19 lutego 2019

Odznaczenia państwowe dla zasłużonych pracowników archiwów w 100-lecie utworzenia państwowej sieci archiwalnej

8 lutego 2019

7 lutego 2019 r., w 100-lecie archiwów państwowych, w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste wręczenie medali dla zasłużonych pracowników archiwów państwowych, uhonorowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. W imieniu Prezydenta aktu dekoracji odznaczeniami dokonała Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP.

Odznaczenia odebrali także pracownicy Archiwum Państwowego w Lesznie:

Pani Elżbieta Olender, dyrektor AP w Lesznie została odznaczona srebrnym krzyżem zasługi za działalności na rzecz ochrony i konserwacji zasobów archiwalnych.

Pani Krystyna Łabenda, pracownik magazynu głównego AP w Lesznie została odznaczona złotym medalem za długoletnią służbę oraz za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Odznaczenia państwowe dla zasłużonych pracowników archiwów w 100-lecie utworzenia państwowej sieci archiwalnej

Czytaj więcej o: Odznaczenia państwowe dla zasłużonych pracowników archiwów w 100-lecie utworzenia państwowej sieci archiwalnej
Przejdź do -

Wystawa „Powstanie Wielkopolskie – rozkaz!. Dokumenty Powstania Wielkopolskiego”

10 stycznia 2019

Zapraszamy serdecznie do zwiedzania wystawy „Powstanie Wielkopolskie – rozkaz!. Dokumenty Powstania Wielkopolskiego”, która prezentuje dokumenty Powstania Wielkopolskiego wpisane na Krajową Listę programu UNESCO Pamięć Świata.

Na wystawie zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Poznaniu i Muzeum Historii Miasta Poznania zostały zaprezentowane między innymi wybrane rozkazy dzienne Dowództwa Głównego Polskich Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim oraz wybrane fotografie z albumu Kazimierza Gregera.

Wystawa dostępna w holu ratusza w Lesznie od 17 stycznia do końca lutego 2019 r.

Czytaj więcej o: Wystawa „Powstanie Wielkopolskie – rozkaz!. Dokumenty Powstania Wielkopolskiego”