Jesteś tutaj: Start
Liceum niemieckie z protestanckim kościołem św. Jana

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Szanowni Państwo,

 W celu realizacji Państwa spraw i zapytań prosimy przede wszystkim o kontakt e-mailowy lub telefoniczny lub za pośrednictwem skrzynki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

e-mail: info@archiwum.leszno.pl

telefon: 65 526 97 19

e-PUAP: /il58w0s3ob/SkrytkaESP


Jednocześnie prosimy o korzystanie z zasobu w wersji on-line. Ewidencja zasobu, a także skany wielu dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Lesznie dostępne są w serwisie: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl,

a także na stronie internetowej https://archiwum.leszno.pl/new/p,101,zdigitalizowany-zasob-on-line

 

!!Od dnia 21 maja wznawiamy możliwość korzystania z Czytelni Archiwum Państwowego w Lesznie w reżimie sanitarnym!!

 

Osoba zamierzająca przystąpić do korzystania z materiałów archiwalnych lub bibliotecznych w Czytelni Archiwum Państwowego w Lesznie umawia termin wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila info@archiwum.leszno.pl, astachowska@archiwum.leszno.pl lub za pośrednictwem portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl

Materiały archiwalne lub ich reprodukcje udostępnianie są na podstawie zamówienia (rewersu). Rewers składany jest w formie elektronicznej poprzez portal www.szukajwarchiwach.gov.pl lub na adres e-mail info@archiwum.leszno.pl, astachowska@archiwum.leszno.pl przynajmniej dzień wcześniej przed umówioną wizytą. Zamówienia na książki zgłaszane są również drogą elektroniczną

Zgłoszenie użytkownika (jeżeli nie zostało wcześniej złożone) przekazywane jest do Archiwum w formie elektronicznej podobnie jak konieczne oświadczenia. Zgłoszenie użytkownika i oświadczenia mogą być autoryzowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgłoszenia i oświadczenia niepodpisane podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zostają podpisane przez użytkownika w czasie wizyty w Archiwum.

 

Przed przybyciem do Archiwum Państwowego w Lesznie prosimy o zapoznanie się z:

Instrukcja korzystania z materiałów archiwalnych w Czytelni Archiwum Państwowego w Lesznie na czas stanu epidemii

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Na czas trwania pandemii COVID19 odroczone zostaje prowadzenie kontroli archiwalnych, ekspertyz i przejmowanie materiałów archiwalnych oraz innych działań, których wykonywanie  wymaga bezpośredniego kontaktu z drugą osobą.

Aktywność Archiwum w tym zakresie zostanie wznowiona  po zniesieniu stanu epidemii w kraju.

Nadal prowadzone będą czynności nadzorcze związane z opiniowaniem i uzgadnianiem przepisów kancelaryjnych i archiwalnych oraz wyrażaniem zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

W formie telefonicznej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej prowadzone będą również konsultacje.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Najnowsze aktualności

UWAGA!!! NOWE!!! Rocznik Leszczyński - zasady redakcyjne. Wskazówki dla Autorów.

15 października 2020

Materiały archiwalne dotyczące NSZZ „Solidarność” w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. W 40. rocznicę założenia (1980-2020)

17 września 2020

W bieżącym roku mija 40. rocznica utworzenia Niezależnego Samorządnego  Związku Zawodowego  „Solidarność”. We wrześniu 1980 r. struktury nowego związku zawodowego zakładano także na terenie ówczesnego województwa leszczyńskiego.

 Archiwum Państwowe w Lesznie przygotowało prezentację, w której umieściliśmy informacje o posiadanych w naszym zasobie materiałach ukazujących działalność NSZZ „Solidarność” na terenie województwa leszczyńskiego:

Materiały archiwalne dotyczące NSZZ „Solidarność” w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. W 40. rocznicę założenia (1980-2020)

 

Czytaj więcej o: Materiały archiwalne dotyczące NSZZ „Solidarność” w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. W 40. rocznicę założenia (1980-2020)
Przejdź do - Wypad%20pod%20Wschowę%202%20września%201939%20r.%20(mapa)%20(Piotr%20Bauer,%20Eugeniusz%20Śliwiński,%20Batalion%20Obrony%20Narodowej%20„Leszno”,%20Leszno%201992)

Wypad pod Wschowę. Polscy żołnierze na terytorium wroga.

2 września 2020

81 lat temu, w sobotę 2 września 1939 r., na pograniczu leszczyńsko-wschowskim było pogodnie. Drugi dzień wojny. Leszno dzień wcześniej zostało ostrzelane przez niemiecką artylerię. Rozruchy wzniecili także dywersanci. Do miasta przyjechał dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii gen. Roman Abraham.

To na jego rozkaz w sobotnie popołudnie 2 września 1939 r. Wojsko Polskie z Leszna dokonało wypadu pod Wschowę (wówczas Fraustadt), na terytorium Niemiec. Chodziło przede wszystkim o zorientowanie się w ewentualnych ruchach wojsk niemieckich na tym odcinku granicy, jak i o odwet za ostrzelanie dzień wcześniej Leszna.

Czytaj więcej o: Wypad pod Wschowę. Polscy żołnierze na terytorium wroga.

Materiały archiwalne dotyczące wojny polsko-bolszewickiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie

14 sierpnia 2020

Dla upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej Archiwum Państwowe w Lesznie przygotowało prezentację online:

Materiały archiwalne dotyczące wojny polsko-bolszewickiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie

W prezentacji zostały umieszczone między innymi komunikaty wojenne Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z 1920 r. i hasła agitujące na rzecz podjęcia wspólnego wysiłku w obronie odrodzonego państwa polskiego (umieszczone w orędownikach powiatowych – leszczyńskim i śmigielskim). Znajdują się w niej ponadto ogłoszenia o mobilizacji do wojska i rozporządzenia dotyczące ograniczeń swobód obywatelskich związanych z prowadzoną wojną. Kolejny wątek prezentacji poświęcony został sprawom czasowego przyjmowania na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski uchodźców z obszarów zajętych przez wojska bolszewickie lub zagrożonych bezpośrednimi działaniami wojennymi. Na front skierowano także wojska z Wielkopolski. Wielu żołnierzy poległo lub zmarło w wyniku odniesionych ran i przebytych chorób. W prezentacji znajdują się przykłady wpisów znajdujących się w księgach zgonów prowadzonych przez urzędy stany cywilnego w Gostyniu, Kościanie i Lesznie.  

Wystawa przygotowana została przez Barbarę Ratajewską i Marcina Kapałę.

Czytaj więcej o: Materiały archiwalne dotyczące wojny polsko-bolszewickiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie

100. rocznica utworzenia Policji Państwowej w Lesznie - wystawa on-line

20 lipca 2020

W roku bieżącym przypada 100. rocznica utworzenia Policji Państwowej w Lesznie.  Z tej okazji Archiwum Państwowe w Lesznie zaprasza Państwa do obejrzenia wirtualnej wystawy:

100. rocznica utworzenia Policji Państwowej w Lesznie

Proces tworzenia struktur Policji Państwowej w Wielkopolsce następował stosunkowo szybko. W dniu 1 lipca 1920 r. powołano komendanta okręgowego Policji Państwowej w Poznaniu, którym został Wiktor Ludwikowski. Trzy dni później dokonano scalenia   dotychczasowej Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej byłej Dzielnicy Pruskiej, Dowództwa I Brygady Żandarmerii Krajowej byłej dzielnicy Pruskiej i poznańskiej policji mundurowej w jednolitą Policję Państwową. Na dzień 14 lipca 1920 r. w siedzibie Komendy Okręgowej w Poznaniu wyznaczono termin posiedzenia komisji, której zadaniem było opracowanie reorganizacji terytorialnej województwa poznańskiego. W jej pracach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Sądu Apelacyjnego, Starostwa Grodzkiego oraz szefowie działów Komendy Okręgowej. Prace komisji zakończyły się wkrótce, gdyż już dwa dni później 16 lipca 1920 r. Komendant Okręgowy Policji Państwowej w Poznaniu wydał rozkaz powołujący do życia Komendę Powiatową Policji Państwowej w Lesznie. Oznaczono ją liczbą rzymską VIII. Jej formalne utworzenie nastąpiło z dniem 23 lipca 1920 r – wówczas to Komendant Powiatowy Policji Państwowej Ludwik Złotogórski wydał pierwszy rozkaz.

Czytaj więcej o: 100. rocznica utworzenia Policji Państwowej w Lesznie - wystawa on-line

Zapytanie ofertowe - remont budynku gospodarczo-garażowego i budynku gospodarczego na odpady, opaska budynku głównego, naprawa cokołu rampy, malowanie krat, balustrad i bramy wjazdowej

17 czerwca 2020

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na remont budynku gospodarczo-garażowego i budynku gospodarczego na odpady, opaska budynku głównego strona wschodnia, naprawa cokołu rampy, malowanie krat, balustrad i bramy wjazdowej:

Zapytanie ofertowe

Kosztorys

Wzór umowy

Formularz oferty

Oferty można składać do 26 czerwca 2020r. do godz. 12.00

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - remont budynku gospodarczo-garażowego i budynku gospodarczego na odpady, opaska budynku głównego, naprawa cokołu rampy, malowanie krat, balustrad i bramy wjazdowej